Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/red-med/ftp/wwww_redmed_pl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Białaczka

Białaczka

Białaczki, to grupa chorób onkohematologicznych, które stanowią dużą część chorób nowotworowych krwi, w niektórych przypadkach różnią się pod względem leczenia i rokowania. W leczeniu tej grupy chorób ważne jest precyzyjne rozpoznanie, oraz szczegółowe określenie z którego rodzaju komórek wywodzi się nowotwór. Choroby te głównie polegają na rozroście linii komórkowej wywodzącej się z jednej komórki. Linia komórkowa jest najczęściej prekursorem prawidłowych komórek krwi.

Najprościej można stwierdzić, że komórki te, poprzez wpływ czynników zewnętrznych lub wewnętrznych, zatrzymały się w rozwoju i przestały dojrzewać. Zaczynają się mnożyć, jak również dochodzi do zaburzeń w ich zamieraniu, przez co ich ilość w organiźmie stale rośnie. Chore komórki osiadają w narządach całego organizmu, co powoduje ich powiększanie, a dalej uszkadzanie. Chore komórki które dostały się do szpiku kostnego wypierają te zdrowe, dlatego pojawiają się braki prawidłowych postaci, np. płytki krwi, erytrocyty, dojrzałe granulocyty

W Polsce co roku rośnie odnotowuje się około 6000 nowych przypadków białaczki - mniej więcej połowę z tego stanowią białaczki ostre, a drugą część przewlekłe. Większość tych przypadków to osoby starsze. Liczba przypadków jest prawie 10-krotna większa u osób dorosłych niż u dzieci.

Najczęstszym typem białaczki występującym u dorosłych jest ostra białaczka szpikowa, rzadziej jest to przewlekła białaczka limfatyczna, następnie przewlekła białaczka szpikowa i ostra białaczka limfatyczna, która natomiast jest najpopularniejsza wśród dzieci.

Białaczki możemy podzielić na cztery kategorie:

  • ostra białaczka szpikowa
  • ostra białaczka limfatyczna
  • przewlekła białaczka szpikowa
  • przewlekła białaczka limfatyczna

Ostra białaczka

Rozwija się szybko. Przez zahamowanie dojrzewania komórek krwi we wczesnym etapie rozwoju, we krwi i szpiku gromadzą się niedojrzałe i niefunkcjonalne komórki. Szpik często nie może wyprodukować dostatecznej liczby normalnych krwinek czerwonych, białych i płytek. Anemia dotyka każdego chorego na białaczkę. Nie wystarczająca ilość normalnych krwinek białych pozbawia organizm możliwości walczenia z infekcją. Efektem ubocznym niedoboru płytek jest łatwe powstawanie krwawień i siniaków.

Przewlekła białaczka

Powstała na skutek zaburzeń w rozwoju komórek krwi na dalszych etapach rozwoju. Ten typ białaczki rozwija się wolniej, dzięki czemu organizm produkuje więcej dojrzałych i funkcjonalnych komórek.

Leczenie

Celem leczenia jest uzyskanie remisji. Całkowita remisja oznacza brak śladów choroby. Wznowa oznacza powrót komórek białaczkowych i ponowne pojawienie się objawów choroby. Remisja trwająca 5 lat uznawana jest za całkowite wyleczenie.