Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/red-med/ftp/wwww_redmed_pl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Cukrzyca w ciąży

Cukrzyca w ciąży

Cukrzyca ciężarnych - przejściowe zaburzenie rozpoznawane na podstawie podwyższonych wartości cukru we krwi oraz obecności cukru w moczu, pojawiające się u zdrowych dotąd kobiet i ustępujące całkowicie po zakończeniu ciąży. Niemniej stanowi ono zagrożenie dla płodu, a ponadto ponad 50% kobiet, u których stwierdzano cukrzycę ciężarnych, w ciągu najbliższych 15 lat rozwija się cukrzyca typu 2.

Cukrzycą ciążową określa się nietolerancję węglowodanów, która wystąpiła gdy rozpoczęła się ciąża lub została w tym okresie rozpoznana. Niekorzystnym skutkiem cukrzycy ciężarnych (nierozpoznanej lub źle prowadzonej) może być zgon wewnątrzmaciczny płodu lub makrosomia (nadmierna wielkość lub masa płodu - powyżej 4000g), której konsekwencją są urazy okołoporodowe oraz zwiększony odsetek cięć cesarskich wykonywanych w celu zapobieżenia tym urazom. Diagnoza ciążowej nietolerancji glukozy lub cukrzycy typu II insulinoniezależnej nie wyklucza istnienia tych nieprawidłowości przed ciążą. Ciąża jest uznawana przez niektórych specjalistów jako czynnik diabetogenny, tym samym może przyspieszyć rozpoznanie jawnej cukrzycy typu II lub zwiastować jej początek w nieodległej przyszłości. 30-50% kobiet, którym rozpoznano w ciąży GDM, w ciągu 10-15 lat po porodzie dochodzi do wystąpienia jawnych objawów cukrzycy typu II.

Określa się, że cukrzyca ciężarnych dotyczy od 4-12 % kobiet będących w ciąży. Stanowi ona zagrożenie dla zdrowia matki, jak i płodu. Utrzymanie stałego (60-130 mg%) stężenia glukozy we krwi w przebiegu ciąży ma ogromne znaczenie. Poziom stężenia glukozy w czasie ciąży jest znamiennie niższy niż u zdrowych nieciężarnych, co może być wynikiem transportu glukozy do płodu lub rezultatem zwiększonej produkcji insuliny wobec pojawienia się w ustroju wielu czynników hiperglikemizujących. Należą do nich:

  1. kortyzol, którego ilość pod koniec ciąży zwiększa się trzykrotnie,
  2. laktogen łożyskowy (HPL),
  3. sterydy łożyskowe (estrogeny i progesteron),
  4. prolaktyna oraz łożyskowe insulinazy.

Zalecana obecnie przez oficjalne podręczniki położnictwa dieta bogatowęglowodanowa jeszcze bardziej nasila hiperglikemię oraz indukuje związaną z nią hiperinsulinemię oraz pojawiającą się jako wyraz obrony przed zalewem glukozy - insulinooporność. Natomiast dieta powinna zawierać 50-60% węglowodanów ogólnej wartości energetycznej a ponadto powinna być bogata w substancje resztkowe, hamujące wchłanianie glukozy, które są zawarte w jarzynach, produktach zbożowych i owocach. Należy ograniczyć cukry proste. Tłuszcze powinny stanowić nie więcej niż 30% ogólnej liczby kalorii, w tym tłuszcze nasycone nie więcej niż 10%. Ogólna ilość białka zalecana u ciężarnych z cukrzycą powinna wynosić 1,5-2,0 g/kg/dz.)

Poziom glukozy w surowicy krwi ciężarnej jest związane z wielkością przenikania glukozy do płodu, na zasadzie dyfuzji ułatwionej. Różnica stężeniem glukozy u matki i płodu wynosi 20-30 mg%. Ilość dostarczonej do płodu glukozy zależna jest również od wydolności tzw. jednostki płodowo-łożyskowej związanej z przepływem krwi w naczyniach łożyskowych. W cukrzycy ciężarnych najbardziej obciążającym ją skutkiem jest makrosomia. Konsekwencją porodów płodu o masie powyżej 4000 g jest zwiększony odsetek cięć cesarskich, dystocje barkowe (śmiertelność płodów sięga 50%), oraz rozległe urazy okołoporodowe narządu rodnego oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych płodów.

Opisane zagrożenia są podstawą do stwirdzenia że wszystkie kobiety w ciąży powinny być poddawane badaniom Skriningowym, pozwalającym na rozpoznanie cukrzycy ciężarnych. W tym celu wykonuje się rutynowo przy pierwszej wizycie w poradni K oznaczenie glikemii porannej na czczo oraz w okresie od 24-28 tygodnia ciąży tzw. test OGTT (test tolerancji glukozy po obciążeniu doustnym 50 g glukozy).

Nieprawidłowe wyniki to poranna glikemia na czczo powyżej 105 mg% oraz 140 mg% w 1 godzinę po doustnym obciążeniu 50 gramami glukozy. Uzyskanie takich wyników obliguje do wykonania szczegółowych badań w oddziale patologii ciąży z krzywą cukrową włącznie i oznaczeniem hemoglobiny glikowanej.

Inne sposoby przyjęte w praktykach lekarskich:

  • Każdej pacjentce przy okazji pierwszej wizyty w ciąży zalecamy dietę optymalną w następującej konstelacji: 1-1,5 g białka zwierzęcego na kilogram masy ciała, tłuszcze również zwierzęce w ilości zmiennej bez specjalnego przelicznika, regulowanej tylko uczuciem głodu, węglowodany do 100 gramów na dobę (do 200 g na 6 tygodni przed rozwiązaniem) z zaleceniem unikania cukrów prostych.
  • Przy glikemii na czczo 120 mg% i powyżej, zawsze kierujemy do szpitala w celu szczegółowej diagnostyki.
  • Przy wartościach glikemii 100-120 mg% zalecamy żywienie optymalne ze stałym monitoringiem poziomu cukru przynajmniej 2 razy w tygodniu w 1 godz. po posiłku optymalnym.
  • Wyodrębniamy grupę zagrożoną cukrzycą ciężarnych, biorąc pod uwagę następujące kryteria: BMI (>25), istnienie nadciśnienia tętniczego, obciążony wywiad położniczy przez istnienie wewnątrzmacicznych zgonów płodów, duża masa rodzonych noworodków, wiek powyżej 28 r. ż., obecność cukrzycy u bliskich krewnych.
  • U pacjentek z tzw. niskim ryzykiem GDM odstępujemy od rutynowego wykonywania uciążliwych testów obciążania glukozą w 24-28 tyg. ciąży na rzecz monitorowania glikemii w 1 godz. po tzw. optymalnym posiłku w 28 i w 32 tygodniu ciąży.

3 letnie obserwacje u większości pacjentek żywiących się wg wyżej podanych zasad nie obserwowano glikemii w 1 godzinę po posiłku optymalnym wyższej niż 140 mg%. Średni przyrost masy ciała w ciągu całego okresu ciąży oscylował pomiędzy wartościami 8-15 kg. Nigdy nie obserwowaliśmy podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Masa płodu w żadnym przypadku nie przekroczyła 4000 g. Żadna z ciąż nie zakończyła się przedwcześnie urodzeniem niedojrzałego noworodka. Tylko sporadycznie pojawiały się w I trymestrze ciąży takie objawy, jak: nudności i wymioty oraz zgaga.