Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/red-med/ftp/wwww_redmed_pl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Krzepliwość krwi

Krzepliwość krwi

Kto i kiedy powinien wykonać pomiar krzepliwości krwi.

 • po zabiegach operacyjnych,
 • po złamaniach nóg, miednicy,
 • leżących z powodu ciężkich chorób,
 • po przebytym zapaleniu i zakrzepicy żył głębokich nogi,
 • u kobiet ciężarnych i po porodzie,
 • u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne i hormonalną terapię zastępczą,
 • u otyłych kobiet z masywnymi żylakami,
 • z chorobą nowotworową.

Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (International Normalized Ratio) - wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność wyników niezależnie od użytych odczynników.

Oblicza się go ze wzoru:

INR PT wskaźnik krzepliwości krwi współczynnik Quick

PT - czas protrombinowy
ISI - międzynarodowy wskaźnik czułości badanej tromboplastyny.

Pierwsza tromboplastynę referencyjną (tzw. IRP 67/40) wyprodukowano w 1977 roku. Od tego czasu uważana jest ona za tromboplastynę wzorcową według której dokonuje się kalibracji tromboplastyny badanej. Kalibracja ta polega na jednoczesnym oznaczaniu czasu protrombinowego za pomocą IRP 67/40 i tromboplastyny badanej u 20 osób zdrowych oraz 60 chorych w stabilnej fazie zażywania antykoagulantów doustnych. Tworzy się wykres na którym na osi odciętych odkłada się wartości uzyskane z tromboplastyną standardową a na osi rzędnych - z tromboplastyną badaną. Współczynnik nachylenie prostej to właśnie ISI.

Wartości prawidłowe

 • u osób nieleczonych: 0,9-1,3
 • u osób leczonych: 2-4

Czas protrombinowy PT/INR

 • norma - wskaźnik protrombinowy 80-120%; INR 0,9-1,3
 • coś nie tak - podwyższenie poziomu wskaźnika
 • co to oznacza - niedobór witaminy K, choroby wątroby, przyjmowanie leków antykoagulacyjnych

Wartości Prawidłowe

 • 13 - 17 sek.- PT
 • 0,9-1,3 - INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
 • 80%-120% - wskaźnik Quicka

Wydłużenie czasu protrombinowego

 • przewlekłe choroby miąższu wątroby
 • niedobory witaminy K
 • doustne środki antykoagulacyjne
 • DIC- Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
 • znaczne niedobory fibrynogenu
 • dysfibrynogenemie
 • białaczka
 • mocznica
 • choroba Addisona-Biermera
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne

Skrócenie czasu protrombinowego

 • zakrzepica
 • trombofilia
 • zwiększona aktywność czynnika VII
 • okres okołoporodowy

Wskaźnik Quick'a, wskaźnik protrombinowy

Wskaźnik podający czas, po jakim specjalnie przygotowana krew krzepnie. Jest to stosunek czasu protrombinowego prawidłowego do czasu protrombinowego określonego w badanym przypadku. Norma: 70-100%.

Doskonałym urządzeniem medycznym jest przyłóżkowy analizator krzepliwości krwi. System qLabs jest precyzyjnym miernikiem dającym natychmiastowy wynik z badania. Próbkę krwi pobiera się z palca pacjenta co poprawia komfort diagnostyczny.

Kolejnym urządzeniem do kontroli wskaźnika INR PT jest analizator krzepliwości INRatio firmy Hemosense. Posiada podwójny system kontroli jakości badania oraz podaje wartości tej kontroli badania. Q1 i Q2. Każdy pasek testowy do badania krzepliwości krwi (nie wiadomo czemu pacjenci mylą to z gęstością krwi) jest pakowany oddzielnie w szczelne hermetyczne opakowanie, co zapewnia dokładność badania oraz zapobiega przed zniszczeniem pasków w opakowaniu. Analizator INRatio może być zasilany 4 bateriami typu AAA lub zasilaczem (opcja dodatkowo płatna) strona producenta hemosense.redmed.pl