Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/red-med/ftp/wwww_redmed_pl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu inaczej apopleksja, to przerwanie dopływu krwi w naczyniu w rejonie mózgowia. Rozwija się z reguły nagle, a dolegliwości chorego i objawy odzwierciedlają zaburzenia funkcji uszkodzonego ośrodka.

Wyróżnia się dwa typy udaru mózgu mianowicie: udar niedokrwienny, tzw. zawał mózgu (stanowi 85% wszystkich udarów) -Udar niedokrwienny mózgu - udar spowodowany gwałtownym zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu. Może być wynikiem niedrożności tętnicy zaopatrującej lub niewystarczającym przepływem krwi przez dany obszar mózgu.

Do zamknięcia tętnicy może doprowadzić zakrzep powstały w miejscu niedrożności lub materiał zatorowy, który przemieścił się do naczynia mózgowego.

Do powstawania zatorów mózgowych przyczyniają się niektóre choroby serca (jak na przykład wady zastawek, ostry zawał serca, zaburzenia rytmu serca) - zator kardiogenny. Innym źródłem zatorów są zmiany miażdżycowe w innych tętnicach, ulegające fragmentacji i przemieszczeniu do tętnic mózgowych - zator wewnątrztętniczy. W pewnych okolicznościach może dochodzić do przedostania się materiału zatorowego z układu żylnego (kończyn dolnych lub miednicy małej) - zator paradoksalny.

Do udaru niedokrwiennego może także doprowadzić gwałtowny uogólniony spadek przepływu krwi przez naczynia (przy spadku ciśnienia krwi lub nasilonych zaburzeniach rytmu serca), który w połączeniu ze zwężeniem tętnic mózgowych powoduje niedostateczne zaopatrzenie mózgu w tym rejonie.

Inne rzadkie przyczyny udaru mózgu to:

  • Zaburzenia krzepnięcia
  • Choroby krwi
  • Zmiany zapalne naczyń
  • Uszkodzenie ściany tętnic (rozwarstwienie): pourazowe lub samoistne
  • Zakrzep zatok żylnych mózgu i żył mózg
  • oraz udar krwotoczny


Ugar krwotoczny stanowi 15% wszystkich udarów inaczej nazywany także krwotok mózgowy - udar spowodowany przedostaniem się krwi poza naczynie mózgowe. W konsekwencji doprowadza do niszczenia tkanki przez wynaczynioną krew. Najczęściej dochodzi do niego wskutek pęknięcia drobnych tętnic mózgowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Inną przyczyną mogą być nieprawidłowości naczyń (tak zwane malformacje naczyniowe, naczyniaki).

Objawem choroby może być ból głowy, spiączka, utrata przytomności, drgawki, zaburzenia mowy, czuciowe, ruchowe.
Warto zapamiętać, że najważniejszym elementem zapobiegania chorobom naczyniowym mózgu, jest określenie stopnia zagrożenia wystąpieniem udaru. Dlatego też należy szczególnie zwracać uwagę, zapobiegać i regularnie leczyć stany zwiększające ryzyko - nadciśnienie tętnicze i lub miażdżyca.